Właściciel publikacji:

Gorioux et Associés
11, rue Félix le Dantec
29018 Quimper Cedex
Tel.: 33 2 98 55 27 48
Numer w Rejestrze Handlu i Spółek w Quimper: B343 241 154
Spółka Akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 1.350 000 euro
Publikacja pod dyrekcją:
Vincent Gorioux
E-mail: contact@gorioux.com

Ogólne warunki korzystania ze strony i serwisu:

Korzystanie ze strony www.gorioux.fr oznacza całkowitą i pełną akceptację poniższych ogólnych warunków. Warunki korzystania mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu w każdej chwili, użytkownicy strony proszeni są więc o ich systematyczne sprawdzanie.

Strona jest dostępna dla użytkowników. Tym niemniej mogą się zdarzyć przerwy techniczne, o których wprowadzeniu decyzję podejmie www.gorioux.fr informując użytkowników z wyprzedzeniem o terminie planowanej przerwy.

Strona www.gorioux.fr jest systematycznie aktualizowana. Także informacje wymagane przepisami prawa mogą ulec zmianie w każdej chwili. Tym niemniej użytkownicy strony są proszeni o ich systematyczne sprawdzanie.

Zastrzeżenia związane z danymi technicznymi:

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za materialne szkody związane z jej użytkowaniem. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się wchodzić na stronę wykorzystując nowoczesny sprzęt wolny od wirusów i korzystając z uaktualnionej wersji przeglądarki najnowszej generacji.

Własność intelektualna:

Prawo własności intelektualnej lub prawo użytkowania wszelkich elementów dostępnych na stronie, zwłaszcza w odniesieniu do tekstów, obrazów, grafiki, logotypu, ikon, dźwięków oraz oprogramowania, przysługuje spółce Gorioux.

Zabrania się kopiowania, odzwierciedlania, modyfikowania, publikowania oraz adaptacji całości lub części elementów strony, w jakikolwiek sposób i jakimikolwiek środkami, chyba, że spółka Gorioux udzieli na to uprzednio pisemnej zgody.

Nieupoważnione wykorzystanie strony lub jej elementów będzie traktowane jako fałszerstwo i jako takie podlega ściganiu zgodnie z art. L.335-2 i nast. francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.

Przetwarzanie danych osobowych:

We Francji dane osobowe podlegają ochronie m.in. na mocy Ustawy nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., Ustawy nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywy Europejskiej z 24 października 1995 r.

W związku z użytkowaniem strony www.gorioux.fr, możemy gromadzić następujące dane: URL adresów, z których użytkownik wchodził na stronę www.gorioux.fr, nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, adres protokołu Internet (IP) użytkownika.

Spółka Gorioux gromadzi dane osobowe użytkowników jedynie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę www.gorioux.fr. Użytkownik udostępnia te dane świadomie, zwłaszcza samodzielnie wypełniając formularze przeznaczone do gromadzenia danych. W takich okolicznościach użytkownicy strony www.gorioux.fr są informowani o obowiązkowym lub dobrowolnym charakterze udostępnienia tych danych.

Zgodnie z art. 38 i nast. Ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. o informatyce, plikach i swobodzie ich wykorzystania, każdy użytkownik posiada prawo wglądu, korekty i wycofania swoich danych osobowych, przesyłając odpowiedni podpisany wniosek na piśmie, wraz z załączoną do niego kopią dokumentu tożsamości zawierającą podpis właściciela dokumentu oraz ze wskazaniem adresu zwrotnego, na który należy przesłać odpowiedź.

Bez wiedzy użytkowników strony www.gorioux.fr, ich dane osobowe nie podlegają rozpowszechnianiu, wymianie, przekazaniu, zbyciu ani sprzedaży na rzecz osób trzecich, bez względu na wykorzystany do tego nośnik danych. Jedyną ewentualnością upoważniającą spółkę Gorioux do przekazania powyższych danych byłaby sprzedaż spółki Gorioux i jej praw. Tym niemniej, ewentualny nabywca również będzie zobowiązany postanowieniami o ochronie i modyfikacji powyższych danych użytkowników strony www.gorioux.fr.

Bazy danych są chronione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej przepisy Dyrektywy 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. o ochronie prawnej baz danych.

Hiperłącza i pliki cookies:

Serwer strony www.gorioux.fr nie wykorzystuje plików „cookies“.

Création et Développement
Agence BP Art
12, quai Duguay Trouin
35000 RENNES
www.bp-art.com
Hébergement
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix