Najważniejsze dane liczbowe:

> 25 struktur prawnych we Francji i poza jej granicami (w Europie, Afryce i Ameryce)
> 170 pracowników na całym świecie
> 14 biegłych księgowych
> 10 biegłych rewidentów

Kilka słów na temat Grupy

Na wszystkich etapach od projektu do jego realizacji, najistotniejsza jest rachunkowość. Od 1981 r., tj. od utworzenia firmy przez Vincenta Gorioux, proponujemy klientom optymalizację ich działań i decyzji przez cały czas istnienia przedsiębiorstwa.

Oferujemy klientom usługi w zakresie rachunkowości, audytu, outsourcingu i doradztwa. Ponad 170 pracowników Gorioux na trzech kontynentach (Europa, Afryka i Ameryka) uczy się rozumieć świat, w którym żyjemy, i naszych klientów, bez względu na ich wielkość i sposób prowadzenia działalności: wielkie koncerny międzynarodowe, średnie i małe przedsiębiorstwa, bardzo małe przedsiębiorstwa, zakłady przemysłowe, rzemieślnicy, przedstawiciele wolnych zawodów, kupcy, stowarzyszenia i samorządy lokalne.

W 2009 r., Minister Gospodarki, Przemysłu i Pracy wraz z bankiem Caisse des Dépôts i władzami Bretanii nadał Grupie tytuł „Firmy Towarzyszącej w systemie mobilizacji zawodowej NACRE” w regionie Finistère, doceniając w ten sposób nasze działania w zakresie doradztwa dla osób zakładających nowe i przejmujących istniejące przedsiębiorstwa.

Silne korzenie bretońskie powodują, że dla Gorioux bardzo ważna jest niezależność gwarantująca swobodę działania, oraz pięć wartości, na których firma zbudowała swoją tożsamość.

Les dates-clés

1981

Utworzenie pierwszej kancelarii
Gorioux & Associés

1992

Utworzenie pierwszej spółki zależnej w Brest

1995

Ouverture de la filiale à Châteaulin: Gorioux Conseils & Associés

2002

Pierwsza spółka zależna poza Francją w Sao Paulo, Brazylia: Gorioux Faro Do Bresil
Utworzenie Gorioux Faro Externalisation

2007

Wejście do Grupy kancelarii André Abrala: AAEC

2008

Otwarcie na Afrykę Zachodnią w Ouagadougou, Burkina Faso : Gorioux Salam et Associés

2009

Otwarcie spółki zależnej w Paryżu
Otwarcie spółki zależnej w Rumunii

2010

Kupno A2CG Fiduciaire IDF

2011

Otwarcie spółki GFB Rio w Rio de Janeiro
Włączenie spółki CEFI ACTION, specjalizującej się w optymalizacji kosztów
Otwarcie kancelarii Gorioux Faro de La Celle et Associés

2012

Kupno spółki Constantin w Brazylii

2013

Ouverture de la filiale espagnole Gorioux Faro de España à Madrid