By nasze bieżące doradztwo było jak najbardziej trafione, musimy być jak najbliżej klienta. To nie jest nasz wymysł, to rzeczywistość naszej Grupy działającej w Afryce, w Ameryce i oczywiście także w Europie.
Do naszej sieci kancelarii we Francji dołączyły z biegiem lat kancelarie w Rumunii, a ostatnio także w Hiszpanii.

europe

L’Espagne

GORIOUX FARO DE ESPANA

Fondé sur les valeurs du groupe, Gorioux Faro de España a pour objectif d’être l’entreprise de référence dans la recherche de solutions pour le développement et la pérennité de sa clientèle. Gorioux Faro de España se distingue par son réel engagement pour chacun de ses clients. La qualité et la confiance sont des valeurs fondamentales, toujours présentes au sein du cabinet.

La filiale propose des services liés à la gestion financière, administrative et opérationnelle de l’entreprise (ou du client) grâce à une équipe spécialisée dans :

> le conseil
> l’audit interne
> le conseil fiscal
> le conseil en social et ressources humaines
> la gestion du risque
> l’outsourcing

Jorge PÉREZ MARTÍN
Associé Directeur

Contact:
Tel: +34 9 11 29 33 43
Mobile: +34 6 53 93 13 84

Cabinet à Madrid: Calle Orense 8
1ª planta – despacho 20
28020 Madrid
España

Rumunia

roumanie

Dziewiętnastomilionowa Rumunia należy do Unii Europejskiej od 2007 r. i jest interesująca zarówno pod względem geograficznym jak i gospodarczym. Granicząc z państwami dawnego bloku sowieckiego, umożliwia dostęp zarówno do własnego rozwijającego się rynku, jak i do rynków państw sąsiednich: Węgier, Bułgarii, Turcji, Ukrainy… Konsumpcja, wykwalifikowana siła robocza, jedne z najniższych kosztów pracowniczych, znajomość języka francuskiego, łacińskie korzenie, stabilna sytuacja prawna i konkurencyjne warunki podatkowe – to wszystko stwarza idealne warunki do działania.

plaquette_roumanie

Cofinance Gorioux SRL & Gorioux Faro Lazarescu Audit SRL
Spółki Grupy Gorioux w Bukareszcie, Rumunii

Kierunek: wsparcie klientów
Poprzez obecność w Rumunii od 2009 r. realizujemy dwojaki cel:
1 – towarzyszenie spółkom francuskim i ich filiom w powstawaniu i rozwoju w rumuńskich uwarunkowaniach gospodarczych i podatkowych,
2 – oraz wspieranie spółek rumuńskich zainteresowanych naszym know-how i pasją, z jaką działamy.

Dzięki stosowanym przez nas rygorystycznie i zgodnie z naszymi wartościami metodom pracy, klienci otrzymują doradztwo na najwyższym poziomie w zakresie świadczonych przez nas usług outsourcingu, doradztwa księgowego i audytu. Bez względu na sposób świadczenia usług, czy to na miejscu w firmie klienta, czy to zdalnie w outsourcingu księgowym, czy też podczas pełnego prowadzenia rachunkowości klienta w naszych biurach, każde zadanie wypełniamy z autentycznym entuzjazmem, dzięki któremu możemy klientowi oferować to, co najlepsze.

Stworzeni do działania
« Dla naszych pracowników w Rumunii, przynależność do Grupy tej wielkości i tej klasy to dodatkowy symbol  zaufania i siły, twierdzi Gabriela Lazarescu. Z tym większym zaangażowaniem wykonujemy codzienne czynności, zwłaszcza, że w sytuacji dużej konkurencji na rynku.”. »