W sytuacji, gdy rynek jest ukierunkowany na zarządzanie ryzykiem i wiarygodność finansów, biegłe opanowanie technik audytu jest niezwykle istotne dla zapewnienia przejrzystości informacji finansowych. Działając u boku klienta, Gorioux oferuje usługi audytu i badania sprawozdań finansowych. Opinie na temat sprawozdań finansowych wydawane przez naszych biegłych rewidentów są niezbędną gwarancją poprawności ksiąg klienta.

Zapewnienie przejrzystości

 

Każde przedsiębiorstwo żyje, podlega zmianom, może zostać przedmiotem sprzedaży lub przejęcia.
Na wypadek transakcji sprzedaży lub przejęcia przedsiębiorstwa, usługa audytu jest kluczowym narzędziem. Wydana w jego wyniku opinia o sprawozdaniu finansowym stanowi zdrową podstawę analizy i negocjacji.
Nasi biegli rewidenci prowadzą tzw. due diligence, których wyniki stanowią wiarygodną podstawę udanych negocjacji.

 

Usługi

Certyfikacja dokumentów finansowych

« Dzięki audytowi i badaniu sprawozdań finansowych, podmioty gospodarcze dysponują potwierdzonymi danymi liczbowymi. Ich jasność i przejrzystość sprzyjają zawieraniu trwałych transakcji. » Claude Faro, biegły rewident.

Świadczymy następujące usługi:

> Badanie sprawozdań finansowych
> Wycena aportów i połączeń przedsiębiorstw
> Audyt zagrożeń i zarządzanie ryzykiem
> Audyt podatkowy, pracowniczy i środowiskowy
> M&A
> Diagnoza przedsiębiorstw lub segmentów działalności
> Diagnoza procedur
> Due Diligence

Grupa Gorioux cieszy się zaufaniem zarówno wielkich przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu, małych i średnich firm, a także bardzo małych firm lokalnych z sektorów rolno-spożywczego, usługowego, teleinformatycznego, odzieżowego, morskiego… W Brazylii, w Afryce, w Hiszpanii i w Rumunii, nasza Grupa zanosi swoje wartości wszędzie tam, gdzie działają nasze spółki, proponując je wszystkim klientom i w pełnym zakresie naszych usług.

Gorioux. U boku klienta.

Badanie sprawozdań finansowych

W dążącym do stabilizacji świecie finansów, biegły rewident jest niezastąpiony w swojej misji weryfikacji sprawozdań finansowych. Jest to także najważniejsze zadanie biegłych rewidentów z Grupy Gorioux, którzy badają i certyfikują sprawozdania finansowe przedsiębiorstw.
« Badanie sprawozdań finansowych to nie tylko zabezpieczenie informacji finansowych spółek, ale także droga do rozwoju gospodarki. Akcjonariuszom zapewniamy solidne i wiarygodne fundamenty decyzji podejmowanych przez nich, zaś podmiotom gospodarczym – uznany system norm»
Claude Faro.