Doradztwo w zakresie rachunkowości: czy potrzebne?

Przy okazji utworzenia, nabycia lub przejęcia przedsiębiorstwa, dla właściciela stawka jest wysoka: od należytej interpretacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zależy poziom inwestycji, a także możliwość podejmowania działań wyprzedzających i innowacyjnych. Niezależnie od prowadzenia i kontroli księgowości, biegły księgowy wspiera klienta na każdym etapie rozwoju jego przedsiębiorstwa. Świadomy konkretnych potrzeb strategicznych i gospodarczych, świadczy usługi doradztwa mocno osadzone w rzeczywistości, tak by przedsiębiorstwo pozostało dla klienta umiarkowanym wyzwaniem, nie zaś niebezpieczną przygodą. Dzięki specjalistom z grona naszych pracowników i partnerów, Gorioux oferuje usługi dopasowane do konkretnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa, zaś świadczone doradztwo jest kompletne i szybkie dzięki naszym umiejętnościom mobilizacji i różnorodnym dziedzinom wiedzy. Wszystkie usługi Grupa Gorioux świadczy zarówno we Francji jak i na skalę międzynarodową.

Gorioux. U boku klienta.

Utworzenie przedsiębiorstwa

Otoczyć się właściwymi osobami to klucz do sukcesu
Otoczyć się właściwymi osobami to klucz do sukcesu
Często utworzenie przedsiębiorstwa jest jak „krok w przepaść”. By ten etap nie kojarzył się już na zawsze z lękami i wątpliwościami, ale by stał się początkiem trwałej przygody, trzeba się właściwie przygotować.
Zaś w tym celu należy znaleźć specjalistów gotowych świadczyć usługi doradztwa dopasowane do sytuacji klienta.
Grupa Gorioux współpracuje od lat z przedsiębiorcami przy zakładaniu nowych i przejmowaniu istniejących przedsiębiorstw służąc konkretną i odpowiednią radą w zakresie rachunkowości, podatków, kwestii pracowniczych i prawnych.

Wszystkie usługi Grupa Gorioux świadczy zarówno we Francji jak i na skalę międzynarodową.
Towarzyszenie klientowi to nasz wybór.

Szeroki zakres doradztwa

Doradztwo w różnych dziedzinach

Na początku, mocno osadzeni w lokalnej gospodarce, skupiliśmy się na doradztwie istotnym dla przedsiębiorców w Bretanii działających w sektorze rolno-spożywczym, gospodarki morskiej (rybołówstwo i żeglarstwo), teleinformatycznym, badawczym… w sumie ponad 150 segmentów działalności. Pracujemy również dla przedsiębiorstw z sektorów dystrybucji, odzieżowego, produkcji i przetwarzania, oraz nowych energii.

Doradztwo księgowe, audyt, badanie sprawozdań finansowych…  Stabilna przeszłość, wiedza i znajomość światowej gospodarki uczyniły z Grupy Gorioux skutecznego i odpowiedniego partnera dla przedsiębiorstw o ambicjach międzynarodowych. W tym celu, w skład naszych zespołów wchodzą pracownicy dwu- i trójjęzyczni.

Tym zaskarbiliśmy sobie zaufanie przedsiębiorców, ale także samorządów lokalnych, dla których obecnie realizujemy zadania nadzoru zarządzania, doradcze i szkoleniowe.

Bez względu na to gdzie znajdują się nasze spółki, podzielamy wspólne wartości. Co z tego wynika? Wymiana kompetencji.

Gorioux. U boku klienta.

Przekazanie/nabycie/przejęcie

Przekazanie członkowi rodziny
Przekazanie przedsiębiorstwa w ramach relacji rodzinnych wymaga szczególnego podejścia oraz wyjaśnienia zwłaszcza kwestii związanych z majątkiem, podatkami, czy przepisami prawa. Jako firma rodzinna, doskonale znamy „od środka” związaną z tym tematykę. Własnemu doświadczeniu towarzyszy w naszym przypadku know-how, dzięki czemu możemy klientowi zapewnić spersonalizowane doradztwo dostosowane do sytuacji. Mamy również do dyspozycji sieć partnerów, z których wsparcia korzystamy we wszystkich kwestiach nie związanych z naszym przedmiotem działalności. Wszyscy wiemy, że przyszłość majątku i przedsiębiorstwa klienta zależy od powodzenia tego istotnego etapu.

Nabycie, przejęcie
Transakcja, w której obie strony wygrywają. Z jednej strony kupujący, z drugiej – sprzedający. Dwa punkty widzenia, dwa cele, a mimo to nie da się zrealizować jednego bez realizacji drugiego, i na odwrót. Zarówno sprzedający jak i przejmujący muszą się przygotować do tego bardzo szczególnego etapu w życiu przedsiębiorstwa. Inwestor musi umieć prawidłowo ocenić ryzyko, posiadać długoterminową wizję przedsiębiorstwa i wiedzieć w jaki sposób sfinansuje transakcję. Udane przejęcie odbywa się płynnie, bez gwałtownych zmian. Dlatego zalecamy klientom przyjęcie strategii powolnej zmiany rozłożonej w czasie, w której im towarzyszymy. Grupa Gorioux i nasi partnerzy są gotowi radzić i działać na wszystkich etapach tej najistotniejszej fazy. Słusznie oceniając potrzeby i cele obydwu stron (sprzedającego i przejmującego), towarzysząc im w rozważaniach i działaniu, jesteśmy w stanie zagwarantować powodzenie transakcji, zapewniając tym samym trwałość przedsiębiorstwa.

Doradztwo dla przedsiębiorstw

Analizy, badania, przewidywania… Wykonując nasz zawód, doradzając klientowi, otwieramy mu drogę do ważnych i owocnych decyzji, ale także do wybiegania myślą w przyszłość. Od Gorioux klient otrzymuje dodatkowy czas na podjęcie decyzji. Jak to? Dzięki sprawdzonej metodzie – mieszance umiejętności uważnego słuchania, zrozumienia i znajomości specyfiki biznesu i usług klienta. Nasza rola nie polega na podejmowaniu decyzji za niego, lecz na wsparciu go w procesie decyzyjnym.

* Tworzenie przedsiębiorstw we Francji i w państwach, w których znajdują się nasze biura:
> Wykonalność projektowanego przedsiębiorstwa
> Sporządzenie lub zatwierdzenie biznesplanu.
> Strategia finansowania.
> Pomoc w czynnościach prawnych i administracyjnych.
> Pomoc w uzyskaniu wiz.

* Outsourcing:
> Badanie outsourcingu określonych funkcji.
> Całkowity lub częściowy outsourcing funkcji księgowych, pracowniczych, administracyjnych i finansowych.
> Udostępnianie adresu.

* Optymalizacja zarządzania:
> Badanie i wdrażanie narzędzi zarządzania.
> Badanie i wdrażanie procedur kontroli budżetowej.
> Badanie wykonalności projektów inwestycyjnych.
> Sporządzanie planów finansowania.
> Pomoc w rekrutacji.
> Szkolenia dla pracowników w zakresie księgowości i finansów.