Doradztwo księgowe

Grupa Gorioux powstała w jednym tylko celu: by ułatwić życie przedsiębiorcom zarządzając ich obciążeniami w zakresie księgowości, administracji, podatków, finansów, kwestii pracowniczych i prawnych.

U nas, u klienta, albo w outsourcingu

Dostosujemy się do potrzeb klienta oferując:
> prowadzenie pełnej księgowości firmy klienta u nas w kancelarii
> zespół pracowników do wyłącznej dyspozycji klienta u niego w firmie
> outsourcing księgowy.

Ciągły rozwój kompetencji

Tak jak przedsiębiorstwo zmienia się nieustannie by iść za gustem i potrzebami klientów, nasi pracownicy odświeżają swoją wiedzę w zależności od zmian ustawodawstwa. Zmieniające się potrzeby? Proponujemy nowe rozwiązania. Zmiana przepisów? Czuwamy nieustannie, aby nasi klienci byli na bieżąco. Nowe pytanie? Odpowiemy z przyjemnością.

Nasze usługi zmieniają się wraz z przedsiębiorstwem

Od utworzenia/przejęcia aż po przekazanie – życie przedsiębiorstwa składa się z kluczowych etapów. Powodzenie przedsiębiorstwa wymaga od nas, jako biura rachunkowego, śledzenia jego rozwoju krok po kroku, proponując najbardziej odpowiednie rozwiązania w zależności od sytuacji gospodarczej, pracowniczej, prawnej lub podatkowej.

Słuchając z uwagą, poznając przedsiębiorstwo klienta i stosując wartości wyznawane przez Gorioux, nasi biegli księgowi we Francji i poza jej granicami są stale u boku klienta pełniąc trojakie zadania w zakresie rachunkowości, podatków i kwestii pracowniczych i wspierając go usługami audytu, doradztwa i budowania strategii.

Gorioux. U boku klienta.

Zadania z zakresu podatków

Podatki przedsiębiorstwa często wydają się przedsiębiorcom niezwykle skomplikowane: błądząc w meandrach systemów podatkowych, niektórzy nie wiedzą nawet do czego są zobowiązani.

Gorioux wspiera klientów w dziedzinie podatków, realizując usługi związane z kwestiami pracowniczymi  et rachunkowością.
Jeśli chodzi o podatki w przedsiębiorstwie, nasi specjaliści i księgowi oferują klientom rozmaite usługi:
> Sporządzanie, przeglądy i kontrola deklaracji podatkowych ,
> Jednorazowa pomoc przy kontrolach podatkowych,
> Pomoc przy wyborze systemu opodatkowania,
> Badanie i optymalizacja podatkowa – w odniesieniu do przedsiębiorstwa i jego dyrektora.
Oprócz usług doradztwa w zakresie rachunkowości, świadczymy także doradztwo w dziedzinie audytu oraz doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Gorioux. Pomagamy klientom zrozumieć i optymalizować podatki przedsiębiorstwa

Zadania z zakresu rachunkowości

Do usług klienta pozostaje nasz know-how w dziedzinie rachunkowości.

Oprócz doradztwa w zakresie podatków oraz kwestii pracowniczych, oferujemy także usługi księgowe:
– Prowadzenie, nadzór i kontrola księgowości,
– Przeglądy ksiąg,
– Sporządzanie zestawień w trakcie roku obrotowego,
– Sporządzanie prognozowanych sprawozdań finansowych i budżetów.

Nasi pracownicy pomogą także:
– We wdrożeniu i kontroli rachunkowości analitycznej
– We wdrożeniu narzędzi zarządzania,
– W sporządzaniu raportów lub konsolidacji zgodnie z normami wybranymi przez klienta,
– oraz zastąpią szefa księgowości dzięki zastosowaniu wygodnego rozwiązania przejściowego.
Oprócz usług doradztwa w zakresie rachunkowości, świadczymy także doradztwo w dziedzinie audytu oraz doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Gorioux. Wspieramy klienta w zarządzaniu rachunkowością przedsiębiorstwa

Tematyka pracownicza

Płace, kwestie kadrowe…

Specjaliści Gorioux są gotowi zająć się tą tematyką w sposób pełny lub w formie outsourcingu usług.
Zarządzanie kwestiami pracowniczymi – sześć podstawowych tematów:
> Przygotowanie i druk płac oraz deklaracji ubezpieczeń społecznych,
> Przekazywanie informacji oraz nowości w zakresie przepisów prawa pracy,
> Prowadzenie kwestii zwolnień i odejść pracowników,
> Pomoc przy kontrolach w zakresie ubezpieczenia społecznego,
> Pomoc w realizowaniu obowiązków pracodawcy (wybory przedstawicieli pracowników, komisji ds. higieny bezpieczeństwa i warunków pracy, itp.),
> Optymalizacja wynagrodzenia szefa przedsiębiorstwa.
Oprócz usług doradztwa w zakresie rachunkowości, świadczymy także doradztwo w dziedzinie audytu oraz doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Gorioux. U boku klienta w kwestiach pracowniczych