Atuty Grupy: bliskość i niezależność

Ponieważ człowiek jest dla nas bardzo ważny, w firmie Gorioux decyzje w strategicznych kwestiach rozwoju i działania podejmujemy kolegialnie. A mimo to, Grupę tworzą niezależne spółki. Fundamentem działania Gorioux jest właśnie ta wyjątkowa koncepcja sieci. A jej wynikiem są konsultacje, dzielenie się informacjami i analizami oraz doświadczeniami. Pracownicy nieustannie rozwijają swoje kompetencje, zaś korzyści dla klienta są dwojakie: z jednej strony bliski kontakt, z drugiej zaś – wsparcie dynamicznej grupy i jej skutecznych partnerów, gotowych wraz z nami wesprzeć klienta: prawników, konsultantów, adwokatów, a także instytucji finansowych.

Zdecentralizowana organizacja

W zdecentralizowanym systemie działania naszej Grupy ważne jest skrócenie procesu decyzyjnego oraz bieżący kontakt z klientem. Każdy z pracowników zna swoich klientów, ich oczekiwania i potrzeby.

Konkretnie rzecz ujmując, do dyspozycji klientów mamy 15 struktur prawnych, w tym jedną strukturę zajmującą się koordynacją outsourcingu księgowego i zarządzania spółką. Wszystkie struktury łączy posiadany know-how, wspólne dążenie do precyzji i wielość różnorodnych doświadczeń związanych z obsługą klientów działających w rozmaitych sektorach.

Spółki zagraniczne

Rozwijając się w duchu dążenia do bliskości i szybkości reakcji, Grupa jest dziś obecna w Europie, w Afryce i w Ameryce. Pomimo dzielącej nas odległości, umiemy zainspirować pracownikom tę samą przedsiębiorczość, być zawsze do usług.

7 kancelarii na zachodzie Francji

Mamy sieć 7 kancelarii na zachodzie Francji w Brest, Châteaulin, Quimper i Nantes. Bez względu na odległość, ciągle wymieniamy informacje na tematy ogólne i szczegółowe oraz dzielimy się największymi sukcesami.

Wśród pracowników Grupy we Francji znajduje się 24 biegłych księgowych oraz 17 biegłych rewidentów.

Dwie specjalistyczne kancelarie w Paryżu

Jedna z nich, A2CG, mieści się w sercu Rungis, największej hurtowej giełdy spożywczej świata, oferując doradztwo rzemieślnikom, sprzedawcom i wszelkim innym lokalnym spółkom zainteresowanym działalnością na skalę międzynarodową.

Druga z nich, Cefi-Action, z siedzibą w XII dzielnicy, specjalizuje się w obniżaniu obciążeń podatkowych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.

Te szczególne kierunki działania służą także naszym pozostałym klientom dzięki bezpośredniej i dynamicznej współpracy pomiędzy poszczególnymi kancelariami biegłych księgowych.

Gorioux. U boku klienta.

Gorioux partnerem drużyny koszykarskiej UJAP Quimper

Łączy nas więcej niż tylko sponsoring na odległość. Drużyna koszykarzy UJAP Quimper otrzymuje od Gorioux autentyczne i aktywne wsparcie, będące wynikiem prawdziwej bliskości i wspólnej wizji tego, jak powinien wyglądać wysiłek zespołowy.